Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Richarda Mencnera se sídlem v centru Ostravy zahájila svou činnost v roce 1998.

Založením advokátní kanceláře JUDr. Richard Mencner navázal na svou bohatou právnickou praxi nejprve jako soudce Okresního a posléze Krajského soudu v Ostravě, kde se zabýval zejména agendou práva občanského, obchodního, firemního a naposledy zde působil jako soudce konkursní. Vedle své soudcovské praxe vykonával JUDr. Richard Mencner po roce 1990 rovněž manažerskou funkci místopředsedy Okresního soudu v Ostravě. V roce 1991 JUDr. Richard Mencner absolvoval odbornou stáž u Vrchního zemského soudu v Linci (Rakousko) a do roku 2000 působil jako pedagog na katedře práva Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě. 

Těžištěm právních služeb poskytovaných klientům je zejména obchodní a firemní právo, s důrazem na řízení právních rizik v ekonomických procesech, včetně krizového řízení  celých podniků i jednotlivých podnikatelských projektů. 

Mezi klienty kanceláře se dlouhodobě řadí přední průmyslové podniky se sídlem v ostravském regionu, mezi jinými ArcelorMittal Ostrava a.s. a Vítkovice a.s.