Právní odvětví

Advokátní kancelář JUDr. Richarda Mencnera poskytuje klientům komplexní poradenství v oblasti korporátního práva v České republice, především 

  • práva obchodních společností
  • práva obchodních závazků
  • práva pracovního
  • práva hospodářské soutěže
  • práva duševního a průmyslového vlastnictví
  • práva slučování a restrukturalizace společností
  • práva insolvenčního
  • práva nemovitostí

Součástí poskytovaných právních služeb je zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení.

Právní služby advokátní kanceláře zahrnují též poradenství v oblasti práva mezinárodního obchodu pro klienty s obchodními partnery jak v zemích EU, tak především v Indii, Rusku a Číně.

Prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří v České republice a v zahraničí advokátní kancelář poskytuje klientům právní poradenství v právních věcech se zahraničním prvkem, prostřednictvím úzké spolupráce s advokátní kanceláří Mgr. Martina Šmuka se sídlem v Ostravě zajišťuje tyto právní služby zejména ve vztahu ke Slovensku, Německu, Polsku, Rakousku a Velké Británii, v jazyce anglickém a německém.